La CUP de Berga completa el programa electoral amb una web oberta a la ciutadania

Aquest dilluns 13 d’abril ha entrat en funcionament la web participa.berga.cup.cat, que recull les opinions i propostes dels ciutadans respecte temes diversos com són “Hospital i salut”, “Economia i ocupació”, “Gestió municipal”, “Urbanisme, transport i habitatge”, “Participació”, “Serveis públics i municipalitzacions”, “Igualtat”,  “Acció social”, “Educació i cultura” i “Medi ambient”. La web estarà oberta fins el 24 d’abril i serà a partir d’aquell moment quan es farà un retorn a les intervencions indicant els punts del programa on s’incorporen o bé justificant  perquè s’han descartat.

Lluny de ser l’únic punt de contacte directe amb la ciutadania, aquesta és una eina complementària als Punts de Trobada, les assemblees obertes i els grups de treball amb els quals la CUP de Berga ha estat treballant els últims mesos. Tots aquests, juntament amb la web que ara es posa en marxa, ajuden a elaborar el programa electoral de la CUP de Berga de cara a les eleccions municipals del proper 24 de maig. D’aquesta forma es vol donar veu a tothom, ja sigui de manera individual o bé col·lectiva.