L'estació d'autobusos a la Rasa dels Molins serà una realitat en la pròxima legislatura

[DESCARREGA'T AQUÍ EL DÍPTIC DE L'ESTACIÓ D'AUTOBUSOS]

En aquests quatre anys hem vetllat per deixar definida de forma definitiva l’estació d’autobusos, que podem dir que veurà la llum en la propera legislatura. A finals del 2019, l’Ajuntament va traslladar a la Generalitat la necessitat d’actualitzar el projecte de la rasa dels Molins i, des de llavors, ha intentat facilitar i accelerar la seva redacció.

No ha estat fins al maig de 2023 que s’ha enllestit un projecte que contempla construcció d’una estació de 7 andanes al sud de la rasa dels Molins, entre l’espai previst al POUM i el propi carrer Pere III. Ha estat un procés excessivament llarg, però creiem que la proposta definitiva, amb una inversió de 3,8 milions d’euros i un termini d’execució estimat de 13 mesos, és la millor d’entre les possibles per aquests motius:

Localització estratègica a curt, mitjà i llarg termini

Garanteix la possibilitat d’accedir a peu a l’estació des de tot Berga, donant sentit al punt que a dia d’avui és el centre de gravetat de la població, connectat amb carrers transversals de poc pendent, i proper a un espai públic prou ampli i ben equipat com per acollir l’arribada de més usuaris, en una zona que disposa de suficients places d’aparcament de proximitat per donar resposta al caràcter també comarcal de l’estació. El Terraplè és el punt de més centralitat de Berga tant pel que fa al temps d’arribada des dels barris més perifèrics (fins i tot a peu), com pel que fa a la densitat de població.

És prou propera al Barri Vell i als seus principals eixos comercials, on volem  que arribi amb facilitat la gent que ens visita en transport públic. Una estació ubicada en un punt perifèric dificultaria enormement les possibilitats de desplaçament còmode fins al Barri Vell i als eixos de petit comerç que volem potenciar a curt i llarg termini. Fa dècades que s’ha pogut comprovar com la localització perifèrica de grans equipaments (supermercats, centres comercials), així com d’estacions de tren i més encara d’autobús, dinamita la vida comercial i urbana dels centres històrics de les ciutats. A Berga, la localització perifèrica de centres comercials i d’activitat turística és un problema endèmic que no s’ha de potenciar encara més.

Afavoreix l’activació de la Rasa dels Molins com a espai verd de connexió i de futur desenvolupament urbanístic al centre de Berga, i com a connexió imprescindible entre la nova estació amb el Barri Vell. Aquesta és una de les línies estratègiques que plantegem en l’àmbit urbanístic, amb propostes connectades i a desenvolupar per fases.

Qualitat del projecte d’estació en relació amb l’entorn

La proposta definitiva contempla una disposició de 7 andanes que té una afectació mínima en l’entorn immediat, que fa ús del carrer i dels espais oberts adjacents que ja existeixen i els equipa amb nou arbrat, espais d’ombra i un edifici que donarà cabuda a una sala d’espera, taquilles, oficines, lavabos i una petita cafeteria.

La disposició de les andanes permet una circulació dels autobusos que evita els desplaçaments i maniobres marxa enrere, fet que redueix enormement la contaminació i el soroll, i possibilita una integració immediata dels moviments i fluxos propis de l’estació amb el seu entorn urbà. Aquesta disposició i facilitat de maniobra seria impossible en la ubicació alternativa.

Immediatesa

L'estació d’autobusos és un equipament imprescindible per una capital de comarca i una ciutat de 17.000 habitants, en un context de crisi climàtica en què hem d’apostar per una mobilitat més sostenible i col·lectiva. No podem esperar més legislatures ni passar més períodes electorals modificant una proposta que ja és molt positiva a curt termini tant per la seva ubicació estratègica com per la qualitat urbana de la solució projectada, que ja preveu la configuració de l’espai públic adjacent per tal de generar una estació intermodal que ha de preveure el canvi de transport públic a cotxe privat.

La nova ubicació de l’estació d’autobusos també anirà acompanyada de modificacions en el traçat, les parades i la freqüència de la línia de bus urbà, a fi de facilitar el canvi del transport interurbà a autobús urbà, així com l’accés a vies de comunicació en bicicleta i a peu cap als barris residencials i zones de centralitat.

Finalment, la construcció de l’estació d’autobusos alliberarà un espai públic d’enorme centralitat i d’accés al Barri Vell, la plaça de la Creu.