Programa de Salut de la CUP per a les eleccions municipals 2023

[DESCARREGA'T AQUÍ EL DÍPTIC DE SALUT]

On som?

Des de la CUP entenem que la sanitat i la salut comunitàries són drets universals que hem de protegir, i que cal dotar-les dels recursos suficients per preservar-ne la integritat. Tot i aquesta clara voluntat, però, cal tenir en compte que des del municipalisme el camp d’actuació en matèria de sanitat és limitat, ja que les polítiques venen marcades per la Conselleria de Salut.

Què hem fet?

Una de les grans fites dels darrers anys ha estat el traspàs de la gestió de l’hospital al CatSalut. En les dues últimes legislatures, des del 2015 fins al 2021, l'Ajuntament de Berga, primer amb la Montse Venturós i després amb l’Ivan Sánchez, han treballat de manera ferma fins a aconseguir que el CatSalut (mitjançant l’empresa pública Salut Catalunya Central), assumís la gestió de l’hospital. Ha estat una victòria, tant política com col·lectiva, perquè d’aquesta manera es garanteix una sanitat pública i universal a la comarca del Berguedà, tantes vegades qüestionada.

De la mateixa manera, l’Atenció Primària depèn de l’ICS i dels seus protocols, però, així i tot, l’ajuntament i la seva àrea de salut comunitària han de vetllar pel compliment dels pactes i protocols.

La pandèmia de la SARS-COV2 ha deixat al descobert les mancances del sistema sanitari a escala global i, específicament a les zones rurals, on s’ha fet evident la manca de recursos humans i materials. També s’han evidenciat les deficiències en les residències per la gent gran, reflectides en els índexs de morbimortalitat 2019-2021.

Què farem?

Salut Catalunya Central - Hospital de Berga

 

L’Hospital de Berga està lluitant per adaptar-se a les necessitats de la comarca, tenint en compte la manca de professionals que hi ha, deguda tant a la jubilació de molts professionals com a la gran oferta de feina en els grans hospitals (més atractius, laboralment parlant). A més, també cal comptar amb l’envelliment de la població que té més demanda assistencial. 

Les darreres actualitzacions importants de l’hospital han estat, entre d’altres:

 • La unitat de cures pal·liatives i atenció domiciliària.
 • El nou servei d’urgències, del que l’Ajuntament n'adequarà els accessos.
 • La interrupció voluntària de l’embaràs.

L’Hospital ha posat en marxa, el març del 2023, el servei d’atenció domiciliària amb la intenció de reduir els ingressos hospitalaris, afavorir el control a domicili dels pacients més fràgils, i protegir als pacients més vulnerables. Cal donar-lo a conèixer i, al mateix temps, cal fer pedagogia de final de vida.

Hospital i atenció primària han treballat conjuntament per posar en marxa des del servei de ginecologia-obstetrícia la interrupció quirúrgica de l’embaràs, i el Berguedà ha deixat de ser una de les comarques sense aquest servei durant molts anys. És un exemple de treball conjunt que cal anar ampliant.

També cal un treball de conscienciació de la societat sobre el sistema sanitari. La mercantilització del sistema sanitari, dut a terme amb retallades i privatitzacions, ha contribuït a fer que molts usuaris hagin canviat la percepció que tenen dels recursos de salut. En els últims temps s’està observant una “uberització” dels usuaris cap al sistema sanitari que, lluny d’entendre que és un servei públic essencial, el veuen com un bé de consum (com qualsevol altre) i busquen la immediatesa en el servei. Potenciar la docència i l’educació sobre com funciona la salut també és una eina que destensa un sistema sanitari al límit de la seva capacitat i unes professionals cada vegada més cremades. 

Residència Sant Bernabé

Des de la CUP creiem que el Departament de Drets Socials ha d’assumir la gestió de la Residència Sant Bernabé, entrant a formar part del Sistema de Salut Català d’Utilització Pública (SISCAT) amb el suport sanitari del CatSalut. L’Ajuntament treballarà de manera proactiva amb el departament per aconseguir la gestió pública i assegurar la continuïtat i viabilitat del projecte. També per millorar els contractes laborals segons la categoria professional.

Cohousing i cures per a la gent gran i atenció a cuidadors i cuidadores

Al mateix temps, potenciarem opcions alternatives a les residències, ja que entenem que aquesta hauria de ser l’última opció en la vellesa. Fomentarem projectes de cohousing per gent gran, i durem a terme accions específiques encaminades a què les persones grans puguin estar el màxim de temps possible a casa seva, amb la millor qualitat de vida possible.

Volem fer un especial esment a les cuidadores de gent gran de la ciutat, formals o informals. Un col·lectiu professional mal remunerat, amb poca formació reglada  i amb poc suport de l’administració. Fer un treball sanitari, social i en clau feminista cap aquest col·lectiu, que moltes vegades està mancat de coneixements, suport i assessorament, és vital per garantir el benestar tant de qui cuida com de qui és cuidat. Facilitar a aquest col·lectiu espais de treball, punts de trobada i recursos tant acadèmics com de suport emocional serà una prioritat per aquesta regidoria: cuidar al cuidador.

Berga viurà d’ara fins al 2041 un augment clar de les persones de 65 anys o més, especialment dones

Font: Idescat. Projeccions de població municipals (base padró 2021)
 

Salut mental

La salut mental és una realitat que ens envolta, i des de la política municipal també es poden dur a terme iniciatives per millorar la qualitat de qui pateix alguna condició mental o de qui la patirà. 

És un fet que moltes vegades hàbits tòxics com l’alcoholisme o l’abús de substàncies estan estretament lligades a la manca d’opcions d’oci de qualitat a l’entorn. Fer una anàlisi de l’oci que ofereix la ciutat, i adaptar-lo i combinar-lo amb actuacions d’educació per la salut, poden complementar els tractaments. Coordinar-se amb els actors sanitaris i socials de la ciutat per fer aquesta anàlisi i formular les propostes i actuacions específiques serà fonamental per formar part activa en el procés de prevenció i compensació dels pacients. 

En els darrers anys, per la situació excepcional de pandèmia que hem viscut, hem experimentat la mort i la pèrdua d’una manera real i propera. Enfrontar-se al dol és una realitat que tothom experimentarà alguna vegada al llarg de la seva vida, i gestionar-ho amb efectivitat i minimitzant l’impacte que aquest té sobre la nostra salut és molt important. Des de la CUP proposem crear i potenciar grups de dol a la ciutat oferint a la ciutadania un espai d’expressió i una xarxa de suport mutu, que ajudi a gestionar aquest moment vital amb la màxima naturalitat. 

Accessibilitat

S’ha de continuar treballant per afavorir la mobilitat de les persones amb diversitat funcional, adaptant la ciutat per fer-la més accessible i amable per a poder-hi transitar.

Banc municipal de material ortopèdic

Algunes persones que pateixen una lesió aguda de manera temporal, necessiten material ortopèdic específic i no tenen prou recursos per adquirir-lo. Crearem un banc municipal de material ortopèdic per a totes aquelles veïnes que, temporalment puguin necessitar unes crosses, una cadira de rodes, etc. 

Escola de Salut

La manca de professionals sanitaris  (ja comentada anteriorment), és un problema general, però potser es fa més evident a zones rurals com la nostra on, moltes vegades, la falta d’opcions més enllà de les laborals, no està potenciada o desenvolupada. Entenem que liderar iniciatives encaminades a oferir opcions atractives per al col·lectiu sanitari és fonamental per atreure personal cap a la nostra ciutat. 

Des de la CUP, plantegem la investigació i la formació com una aposta ferma, tant per atreure professionals com per dinamitzar la societat berguedana. Proposem la creació d’una escola de salut a la ciutat, buscant convenis amb universitats públiques i oferint un catàleg d’estudis relacionats amb la salut, el medi ambient i el benestar. Cal adequar espais perquè es puguin investigar els determinants de salut* i dissenyar estratègies de salut pública de les que es beneficiïn directament els professionals i el conjunt de la ciutadania.

Volem integrar entorn natural, sanitat i formació amb la creació d’una escola municipal de salut pública a les instal·lacions del convent de Sant Francesc o bé als Jutjats Vells, a partir de convenis amb universitats públiques s’hi puguin impartir màsters, postgraus i diferents estudis. Han de ser estudis exclusius, oficials i amb taxes públiques, que només es puguin fer en aquesta zona: teràpies amb animals, medicina rural, urgències i emergències al medi natural. La implicació dels diferents actors socials, Hospital, CAP, residències, associacions de pacients, bombers… serà fonamental per tirar endavant un projecte de ciutat i de comarca, que té per objectiu reactivar tant la ciutat com el seu entorn. Alhora, creiem que suposarà una bona oportunitat per fer veure a les persones de fora que a les zones rurals podem oferir una formació actualitzada i de qualitat.

Impulsarem la creació d’un Consell Municipal de Salut com a eina que cohesioni tots els actors sanitaris de la ciutat (Hospital, CAP, associacions, residències, farmàcies, clíniques veterinàries…), que detecti mancances en el contínuum assistencial, formuli activitats, propostes i intervencions relacionades amb la salut.

L’edifici dels jutjats vells d’un notable valor patrimonial podria acollir activitats de formació i recerca de l’Escola de Salut de Berga

Salut ambiental

El confinament de 2020 ens va fer veure la importància que té per la salut el contacte amb l’aire lliure. Al mateix temps, va posar de manifest les mancances existents en matèria d’equipaments a l’aire lliure, essent un punt d’inflexió en la planificació i l’ordenació dels espais urbans. Potenciarem la salut a l’aire lliure, instal·lant gimnasos urbans i habilitant espais exteriors on es puguin dur a terme activitats com ioga, Pilates, meditació…

El contacte amb la natura, les arrels i la sapiència dels més grans són valors que cal preservar de manera especial. La nostra gent gran sovint és enèrgica, i des de l’ajuntament se’ls han d’oferir activitats encaminades a preservar i fomentar la vida activa, que ajudin a pal·liar la soledat i a alimentar les relacions socials. Posarem en marxa el programa Apropem-nos, una activitat intergeneracional on l’Ajuntament fomentarà espais de trobada perquè persones de diferents generacions puguin intercanviar el seu coneixement. 

Una de les propostes més engrescadores d’aquest programa serà també, l’habilitació d’horts urbans, on grans i joves seran al mateix temps docents i alumnes.

Moltes vegades els professionals de la salut prescriuen a les usuàries del sistema sanitari que facin algun tipus d’activitat física (natació, ioga…), però aquestes activitats poques vegades són gratuïtes. Per això, hi ha persones que, malgrat necessitar-les, no se les poden permetre. Aquest fet impacta de manera directa i negativa sobre el seu estat de salut. Iniciarem un programa de Prescripció Social en conveni amb l’Hospital i el CAP, on l’ajuntament apliqui descomptes a les matrícules del Tossalet per a totes aquelles persones que tinguin prescrit fer algun tipus d’activitat física guiada. 

L’envelliment i la soledat de les persones són una realitat que ens envolta i que moltes vegades tenim molt més a prop del que pensem. Actuar en aquesta problemàtica i organitzar programes específics per pal·liar-ho és una responsabilitat de tothom. Dissenyarem un programa per compartir habitatge, on l’ajuntament actuï com a mediador i faciliti el contacte, l’assessorament i faci el monitoratge de la convivència entre qui vulgui llogar una part del seu habitatge i qui estigui buscant un lloc on viure. 

El teixit associatiu és fonamental per enriquir, reforçar i evolucionar la societat en què vivim. Les associacions són un autèntic motor social, i moltes vegades estan infrafinançades. Per la CUP, buscar mecanismes per enfortir aquesta xarxa és prioritari, i per això proposem la creació d’un Sindicat Municipal d’Associacions, un equip de persones que s’encarregaran d’assessorar i tramitar ajuts i subvencions per les associacions de la ciutat, així com assessorament legal i administratiu a aquelles que ho necessitin. 

Berga necessita flors i plantes. L’ajuntament promourà que, de manera regular, les associacions de veïns puguin proposar quines plantes i flors volen i on les volen. 

Salut amb perspectiva de gènere

La salut l’hem d’entendre d’una manera sistèmica a nivell intern, però al mateix temps hem de fer emergir la seva dimensió social i política a nivell global. En aquest sentit, fins i tot les pràctiques mèdiques estan mediatitzades pel gènere i, en conseqüència, poden tenir efectes perjudicials per a les persones. Per aquest motiu és important ser conscients dels elements de gènere que són crucials a l’hora d’atendre a una dona o persona LGTBI i així garantir el seu benestar, per sobre de tot. Per tot això, ens hem plantejat certs reptes mèdics en clau feminista de cara a la propera legislatura:

 • Avaluar el nou protocol de part respectat de l’Hospital de Berga, conjuntament amb el servei d’atenció primària, entitats especialitzades en aquesta qüestió i dones amb l’experiència del part perquè es garanteixin els drets de les dones durant el procés de gestació, del part i postpart. Cal eradicar la violència obstètrica que moltes dones experimenten en aquest moment vital i reduir el nombre de cessàries i d’altres pràctiques mèdiques que es produeixen, tal com recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS), així com entitats especialitzades com Dona Llum.
 • A més a més, treballarem juntament amb l’Hospital perquè la Generalitat de Catalunya descentralitzi el servei de reproducció assistida. D’aquesta manera estarem garantint que totes les dones (incloses les que volen ser mares solteres o mares lesbianes) ho puguin ser, si ho desitgen, de forma universal i gratuïtament a través de la sanitat pública.  
 • Treballarem perquè sigui possible a la sanitat pública el servei de Trànsit per a persones trans, sense haver de ser psicopatologitzades i perquè se sentin acompanyades en cada moment.
 • Acompanyarem amb formació i suport als i a les professionals encarregades d’aplicar aquestes mesures.  

Esports

Tota eina de cohesió social i d’aprenentatge i creixement compartit ha de ser important dins l’Ajuntament. En aquesta idea incloem l’esport i l’activitat física que volem per a la ciutat com a elements d’enriquiment, de cohesió, de convivència i de treball cooperatiu. L’esport cada cop està més mercantilitzat i des de l’Ajuntament s’ha de vetllar per oferir instal·lacions municipals per a tothom, facilitar-ne l’accés i promocionar-ne l’ús. En aquests sentit, proposem:

 • Donar suport i treballar al costat de la taula esportiva de la ciutat de Berga, creada per 11 entitats on hi ha aproximadament uns 2.500 socis i sòcies i 1.100 esportistes federats. Considerem essencial aquest ens per tal de potenciar la pràctica esportiva activa a la ciutat, crear cohesió entre entitats i treballar amb uns objectius comuns. Alhora, les instal·lacions esportives gaudirien de més bona coordinació i es potenciarien els esdeveniments esportius a la ciutat, sorgits de necessitats i motivacions de les pròpies entitats locals.
 • Potenciar l’esport a les escoles a tots els nivells, mitjançant més trobades esportives i d’activitat física, optimitzant les instal·lacions existents per ús dins l’horari lectiu, fomentar l’esport en l’oferta d’extraescolars com a base esportiva i de base, sense especialitzacions i com a eina d’integració social. També cal incentivar les competicions proposades pel Consell Esportiu Comarcal, així com vetllar per ampliar-ne l’oferta, fer-la més continuada i treballar conjuntament per incrementar la participació de l’alumnat.
 • Després del canvi a lluminàries led del pavelló nou i d’una pista de tennis, substituirem la lluminària a led del camp de futbol. Aconseguint així un estalvi econòmic i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.
 • Després de crear el circuit fix d’orientació al Parc del Lledó i dotar d’una font d’aigua i llum l’skateparc. Ara apostem per convertir l’antiga piscina del Lledó en un espai d’oci i esportiu, en aquest cas, per fer-hi una zona amb bancs i una pels patins, bicicletes i monopatins. D’aquesta manera garantirem la recuperació total del parc per a tot tipus d’usuaris, des d’infants fins a la tercera edat, amb un nou accés adaptat.
 • Després de més de 15 anys, és el moment del canvi de la gespa del camp de futbol 11 del Camp Municipal d’Esports. Evitant així greus lesions pels usuaris/es i posant al dia una superfície la qual fan servir més de 300 persones a la setmana.
 • Pel que fa a les piscines municipals, després d’haver fet diverses actuacions a la sala de màquines, pintar les piscines i el seu entorn i el recent canvi de tota la gespa, la pròxima inversió rellevant ha de ser la substitució dels paviments. D’aquesta manera la piscina serà més accessible i acollidora.
 • Després d’analitzar diverses opcions, es construirà un camp de futbol 7 al costat de l’actual camp de futbol 11, que acabarà amb el problema de saturació que actualment pateix el club per falta d’espai.
 • Berga i el Berguedà són indrets privilegiats per a la realització d’activitats esportives a l’aire lliure com ara el senderisme, l’escalada o el ciclisme. Una de les maneres de posar en valor el nostre entorn natural és la bona senyalització de senders i camins de muntanya des de Berga. Després de crear panells amb rutes ciclistes i rutes per fer a peu o corrent, seguirem promocionant i potenciant aquests esports sempre respectant la privilegiada natura que ens envolta.
 • Potenciar Cal Rosal com a node central de la Via Blava i Verda del Berguedà donada la seva localització estratègica, entorn urbà adequat i oferta de serveis.
 • Incentivar l’esport i l’activitat física en sectors de població amb més dificultats per a la seva pràctica, com ara la gent gran, els alumnes amb necessitats educatives especials, persones amb mobilitat reduïda (fent les instal·lacions accessibles), infants amb risc d’exclusió social… Amb aquesta mateixa finalitat, es crearan jornades esportives per a aquests col·lectius i es difondrà la importància de l’activitat física per combatre l’obesitat infantil i altres problemes derivats del sedentarisme.