Propostes de la CUP Berga en l'àmbit d'Educació

On som?

La ciutat de Berga ha de continuar avançant, tal com ha fet els darrers vuit anys, per consolidar-se com a espai educador en si mateix, entenent tots els espais i agents educatius com una xarxa que connectin l’horari lectiu amb el no lectiu i que ampliïn i garanteixin possibilitats d’aprenentatge per a tothom. Per a fer possible aquesta visió àmplia de l’educació, cal continuar avançant amb propostes compromeses i amb una necessària implicació col·lectiva. L’educació ha de ser popular, basada en les necessitats del poble i gestionada des de la base, implicant el màxim nombre d’actors en la proposta i realització d’activitats. 
 
L’educació és bàsica per construir una ciutat inclusiva i per reduir les desigualtats. Sabem que, malgrat que l’educació obligatòria té la voluntat de garantir l’equitat, és en el temps d’aprenentatge fora de l’escola, en l’horari no lectiu, on les desigualtats s’incrementen i, és en aquest punt, on cal destinar encara més recursos per tal que tots els infants i joves puguin accedir a activitats extraescolars.
 
Els darrers anys hem viscut situacions socialment complexes, una pandèmia mundial, lligada a una situació de crisi global, ha accentuat els problemes de salut mental, especialment d’infants i joves, l’accés a l’ús de pantalles des d’una edat molt primerenca i l’increment de digitalització als espais d’aprenentatge ja està provocant problemes d’addicció i sedentarisme. Una ciutat educadora ha de fer front als reptes que sorgeixen de manera col·lectiva i global, ha d’entendre que els destinataris de les seves propostes són totes les persones que hi viuen i ha d’entendre l’educació d’una manera transversal, multidisciplinària i integradora amb les dinàmiques socials que envolten escoles, instituts i centres en general, amb un model pedagògic democràtic i participatiu que s'allunyi de la rigidesa tradicional i que vagi encaminat a fomentar l'esperit crític.
 
Per garantir que Berga sigui una ciutat educadora real, cal vetllar també perquè els centres educatius tinguin tots els recursos necessaris per poder desenvolupar la seva tasca. Des de la regidoria ens comprometem a posicionar-nos per la defensa dels recursos dels centres educatius, a reivindicar la no reducció de plantilles, oferint acompanyament a les escoles en les demandes al Departament d’Educació.


Què hem fet?

Berga. Espai educatiu

Fa ja vuit anys que vam adquirir el compromís de treballar per fer de Berga una ciutat educadora real, amb una clara aposta per fer de qualsevol espai del nostre entorn un espai d’aprenentatge,  per fer que tots els ciutadans i ciutadanes de Berga siguin alhora actors i receptors d’aquests aprenentatges, per donar eines a nois i noies, joves, grans, docents, famílies... que els permetin créixer en experiències i coneixements, en relacions i emocions, i, així, construir plegats una ciutat millor. 
 
En aquest sentit, s’han dut a terme diferents projectes adreçats tant a l’alumnat dins de l’horari lectiu, com a les famílies i als docents. D’entre ells en destaquem: 
 
 • L’Escola de Famílies, una aposta de fa set anys que amb el temps ha anat diversificant les seves propostes i que intenta donar resposta a les demandes de les famílies i de les escoles i també generar espais compartits per tots els membres de la família per treballar temes relacionats amb la psicomotricitat, el medi ambient, l’alimentació saludable… 
 • L’organització de cursos oberts a tothom però al mateix temps inclosos dins del Pla de Formació de Zona del Departament d’Educació. Cal destacar els que s’han fet de coneixement del medi natural, de jocs tradicionals, de percussió corporal… Aquests cursos s’han fet amb la col·laboració d’entitats (Exploratori RN-UPC, GDNB) i del Centre de Recursos Pedagògics.
 • La consolidació del projecte de cultura emprenedora (amb el mercat de cooperatives com a colofó final), un projecte que entusiasma molt als nois i noies de cicle superior i que està molt ben valorat pels docents pels valors que treballa.
 • Col·laboració amb el programa d’innovació pedagògica de Recerca, Innovació i Servei que pretén aprofundir en l’aprenentatge competencial de l’alumnat de l’ESO. S’ha fet amb el projecte “Amphibia” d’alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Serra de Noet.
 • La consolidació del projecte Superfilharmònics de l’EMMB amb l’extensió a alumnat de 5è i 6è de primària i a l’escola d’Avià.
 • L’organització de cursos de Scrabble per a alumnat de 5è i 6è a les escoles de primària i d’un campionat comarcal amb alumnat d’escoles i instituts amb la finalitat d’aprendre la llengua de manera lúdica.
 • La continuïtat de les trobades escolars de primària (cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior) que es fan trimestralment en places del barri antic de Berga i que són espais de trobada per a l’alumnat dels diversos centres educatius de la ciutat. 
Fa vuit anys que vam prendre el compromís d’invertir recursos en millorar els espais d’aprenentatge de titularitat municipal i que també ho fes el Departament d’Educació en aquells espais en els quals té l’obligació de fer les inversions per a la seva millora, adequació i reforma. Durant els anys en què hem governat s’han dut a terme les següents obres de millora:
 
 • Renovació del pati de l’escola Sant Joan.
 • Nova pavimentació del pati de l’escola Santa Eulàlia.
 • Renovació i ampliació de la cuina de l’escola Sant Joan.
 • Obres de millora en la cuina de l’escola Santa Eulàlia.
 • Renovació de l’arbrat a les escoles Sant Joan i Santa Eulàlia.
 • Instal·lació de plaques solars a l'escola Sant Joan.
 • Instal·lació de plaques solars a l'escola bressol Flor de Neu.
 • Canvi de lluminàries a l’escola La Valldan.
 • Canvis dels tancaments a l’escola Santa Eulàlia.
 • Canvis de tancaments a l’escola bressol Flor de Neu.
 • Construcció d’una nova escala d’accés a l’escola Santa Eulàlia.
 • Treballs de millora de la seguretat en les escales d’emergència de l’escola Santa Eulàlia.
 • Obres de millora a la teulada de l’escola bressol Flor de Neu.
 • Renovació de terres i col·locació de sòcols a les aules de l’escola bressol Flor de Neu

I s’estan duent a terme o estan planificades les següents intervencions:

 • Renovació de lavabos a l’escola Santa Eulàlia (en curs).
 • Canvi de paviment del gimnàs a l’escola Sant Joan (a finals del curs 22-23).
 • Reparació d’elements de façana a l’escola Santa Eulàlia (a finals del curs 22-23).
 • Reforma de la casa del conserge a l’escola Sant Joan (en curs).
 • Retirada de fibrociment, canvi de tancaments per millora energètica i instal·lació d’ascensors a l’escola de Sant Joan (a finals de curs 22-23).
 • Retirada de fibrociment i canvi de tancaments per millora energètica a l’escola de Santa Eulàlia (a finals de curs 22-23).
Durant aquests vuit anys hem treballat per a què les desigualtats socials que existeixen en la nostra societat no es veiessin reflectides als espais educatius, per fer tot el possible per avançar en l’equitat i les oportunitats educatives i contra la segregació escolar, per ser al costat dels centres en la seva demanda dels recursos necessaris per fer de les escoles realment espais inclusius. I això s’ha fet:
 
 • amb una Oficina Municipal d’Escolarització (OME) eficient, en contacte constant amb els centres educatius, inspecció educativa, l’EAP i la coordinadora LIC.
 • amb la participació a les comissions de garanties d’admissió que fan possible l’assignació de centre educatiu a les famílies tot vetllant per a què no es produeixi segregació escolar.
 • formant part de la comissió de participació, la qual recull les necessitats i voluntats dels centres educatius del municipi, principalment en allò que es refereix a les línies i ràtios que caldria tenir en cadascun dels centres.
 • dialogant amb el Departament en les taules de planificació, on hem traslladat els resultats de les comissions de participació i on hem exigit les inversions necessàries als centres de titularitat pública.
 • col·laborant amb escoles i instituts durant la pandèmia, repartint material escolar a aquelles famílies mancades dels elements bàsics per a seguir el curs telemàticament i oferint connexió wifi gratuïta a l’alumnat de secundària que no en disposava.
I això és el que volem seguir fent aquests propers quatre anys, donant continuïtat a tots aquells projectes que hem anat generant i polint, treballant al costat de les famílies i dels docents, i ampliant les oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom.
 

Què farem?

Fem xarxa

Pensem que en aquesta aposta per una ciutat educadora és bàsic teixir una xarxa de relacions entre diferents agents educatius i entre alumnat, docents i famílies de diferents centres. En aquesta línia, plantegem consolidar i ampliar projectes ja iniciats i plantejar-ne de nous:
 • Consolidació de l’Escola de Famílies. Un projecte que ha anat creixent i consolidant-se des de que va néixer ara fa 7 anys, que ha vist augmentar el nombre de participants, i on s’ha implicat tota la comunitat educativa en la programació de tallers, xerrades i activitats familiars. En el proper mandat obrirem una nova línia de treball en relació als Espais de criança.(vegeu apartat de feminisme)
 • Organització de cursos inclosos al Pla de Formació de Zona, per oferir suport en les necessitats formatives del professorat però, alhora, també cursos oberts al conjunt de la ciutadania.
 • Foment del treball cooperatiu amb el projecte de Cultura emprenedora (mercat de cooperatives escolars) que està coordinat des de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament. 
 • Projectes conjunts entre l’Escola de Música i Conservatori dels Pirineus i les escoles de règim general. Creiem que comptar amb un centre artístic a la ciutat ha de possibilitar que l’accés a la pràctica artística sigui un dret per a tothom. Ja fa uns anys que s’estan desenvolupant projectes en aquesta línia, com el Superfilharmònics, que apropa la pràctica musical a infants de primària, el projecte Escena, la Música per a nadons, les xerrades sobre història de la música… Tots aquests projectes cal consolidar-los i treballar de bracet amb els professionals  l’EMMB. A més, cal enfortir les col·laboracions de l’EMMB amb les festes i actes de la ciutat i amb la programació del teatre i de l’espai cultural de Sant Francesc.
 • Suport als centres educatius en les demandes al Departament d’Educació. El Departament ha de complir amb la seva obligació de garantir una educació de qualitat per a tothom, posant-hi els recursos necessaris. Treballant en xarxa, com a municipi, tenim més força per fer realitat aquestes demandes.
 • Impulsar trobades intergeneracionals d’intercanvi per descobrir i recollir el patrimoni oral, en què els infants i joves puguin aprendre de la gent gran i viceversa i posar recursos per poder donar a conèixer aquest patrimoni a la ciutadania.
 • Oferir una programació cultural adreçada a l’alumnat de les escoles en horari lectiu.
 • Implicar els equipaments municipals (biblioteca, museu, espai de Sant Francesc…) en la programació d’activitats per infants i joves de manera coordinada amb les escoles (clubs de lectura per a infants, tallers artístics, exposicions…)
 • Continuïtat de la col·laboració amb els equips directius i AFAs dels diferents centres educatius de la ciutat. L’assistència a tots els Consells Escolars és fonamental per a poder conèixer les seves necessitats.
 • Organització d’una Marató Viquipèdia anual amb l’objectiu de posar a l’abast de tothom a través d’internet els diferents valors que té la ciutat de Berga i el seu entorn: històric, natural, literari, polític, associatiu... Aquesta marató s’organitzarà amb la implicació de les diferents entitats i associacions de la ciutat que seran les responsables d’elaborar i penjar la informació per generar coneixement compartit.
 • Defensa del català com a llengua vehicular en tots els àmbits educatius: no només dins de la pròpia institució d'educació formal sinó també en les relacions que es poden establir entre persones en aquest espai, o en qualsevol altre espai o situació educativa.

  Per dur-ho a terme proposem:
  -Fer una campanya d’àmbit local de promoció de la llengua amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística.
  -Organitzar concursos en català, com ja s’està fent amb l’Scrabble.
  -Organitzar conjuntament amb el CPNL xerrades adreçades a monitors i entrenadors, que treballen en entitats de lleure infantil i juvenil, per reflexionar sobre la importància de l’ús del català, i la seva presència, en les propostes d’educació en el lleure.
  -Donar suport al CPNL per fer més fortes les seves activitats, com la de les parelles lingüístiques, i fer-les efectives, d’una manera particular, als centres educatius amb la col·laboració dels seus equips directius, docents, AFAs i famílies.
  -Reprendre les col·laboracions amb Casa Àsia i el seu programa AFEX-Aprenem, de parelles lingüístiques, per tal de formar persones adultes nouvingudes. 
   
 • Coordinació d’Escoles Verdes (escoles i instituts): establir diferents espais de trobada per tal de treballar temàtiques relacionades amb el medi ambient, de manera que puguin tenir impacte més enllà del centre educatiu i arribar a la ciutadania.
 • Reactivar el Consell d’infants de manera que tingui continuïtat i que sigui útil, amb un treball des del centre educatiu, que posi les bases, i amb un calendari establert des d’inici de curs.

Equitat i inclusió 

Una ciutat educadora ha de garantir que tots els infants i joves puguin tenir accés tant a l'educació formal com a la no formal amb igualtat d’oportunitats. Cal treballar encara més per reduir les desigualtats que s’agreugen especialment en totes aquelles activitats que es produeixen fora de les escoles, afavorint que totes les famílies hi tinguin accés i proposant activitats que tinguin com a objectiu la millora de l’autoestima, la cohesió social i el respecte cap a la diversitat.
 
 • Continuar amb la bona feina de l’Oficina Municipal d'Escolarització per tal de garantir una distribució equilibrada de l’alumnat, que permeti la seva integració al centre i afavoreixi la cohesió social.
 • Desplegar un sistema de fiscalitat progressiva a l’Escola de música i a l’Escola bressol (en els períodes no gratuïts). Els equipaments educatius de titularitat municipal han de garantir l’oportunitat d’accés a tothom i els ingressos no han de suposar-ne un obstacle. Amb un sistema de fiscalitat progressiva facilitarem que cadascú pagui una quota en funció dels ingressos de la unitat familiar. Actualment la Diputació de Barcelona està elaborant un estudi per valorar com es pot dur a terme. 
 • Elaborar, juntament amb l’àrea de Serveis socials, un sistema de beques per a activitats extraescolars. Més enllà de l’oferta de titularitat municipal, cal garantir l’accés a activitats formatives, esportives o de lleure educatiu a tots els infants i joves. 
 • Portar a terme un programa d’extraescolars formatives cofinançades a les escoles públiques de tal manera que es disposés cada dia una hora al migdia d’activitats a totes les edats amb l’objectiu d’augmentar les oportunitats  d’aprenentatge guiat.
 • Defensa del català com a llengua de cohesió, amb propostes per fomentar-ne l’ús, en col·laboració amb el CPNL, tal com hem exposat en el punt anterior.
 • Oferir tallers de suport educatiu per tal d’orientar i acompanyar l'alumnat en el seu procés educatiu, especialment aquell no graduat o en risc d'abandonament escolar i les seves famílies.
 • Continuar treballant, conjuntament amb l’àrea de feminisme, per oferir tallers a través de l’escola de famílies per a la prevenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
 • Garantir que el Centre obert pugui oferir un servei de reforç escolar suficient per donar resposta a les necessitats dels infants i joves, treballant de la mà de l’àrea de Serveis socials.
 • Escola d’educació especial Llar Santa Maria de Queralt: cal una política comarcal per garantir que l’escola pugui comptar amb la dotació de personal necessària per atendre correctament i amb el màxim de qualitat les persones usuàries.