Comunicat sobre el Parc de la Natura

Mapa del parc de la natura

A rel de les informacions publicades darrerament respecte a la negativa de l’Ajuntament de Berga de tirar endavant el projecte del Parc de la Natura, la Candidatura d’Unitat Popular vol fer les següents consideracions:

1- La nostra ciutat i la nostra comarca es troben des de fa dècades en una situació de depressió econòmica severa. La desaparició dels pilars econòmics comarcals —la mineria i el tèxtil— no van venir acompanyades de cap acció institucional —ni municipal, ni autonòmica, ni estatal— capaç de consolidar un sector productiu que garantís la regeneració de la comarca. Aquí és on som, encara. I aquesta situació obliga a les institucions de la comarca —i també als sectors econòmics i socials— a posar-nos a treballar per construir, d'una vegada, la base de la nostra economia. La CUP sempre hem pensat i dit que en cap cas s'ha de renunciar al turisme, al contrari, ha de ser un sector complementari, ferm i consolidat, però no l'eix central de la nostra economia. Creiem que projectes turístics que es basen en la massificació anirien progressivament en detriment dels béns capaços de captar turisme: la natura, la bellesa paisatgística, la tranquil·litat, etc.

És per això que, a llarg termini, no veiem el projecte del Parc de la Natura com una oportunitat sinó com un risc; el risc que l'economia local i comarcal es reestructuri a l'entorn d'una estratègia uniempresarial, que no sabem cap on es desenvoluparà ni en quina qualitat creixerà i l'existència de la qual dependrà exclusivament dels resultats d'un compte d'explotació. La CUP creiem que això és un risc al qual no ens hem de sotmetre per molt que alguns cants de sirena augurin llocs de treball a curt termini, la qualitat dels quals tampoc coneixem. Creiem que és més beneficiós pensar a llarg termini i posar en funcionament la maquinària institucional, econòmica i social per definir un projecte d'economia productiva comarcal que faci que el nostre futur no depengui de tercers sinó de la nostra capacitat de gestionar els recursos propis.

2- Més enllà de les consideracions polítiques i atenent estrictament a les possibilitats tècniques del projecte del Parc de la Natura, hem de dir que, per bé que pugui tenir un títol i una presentació atractiva, l'execució administrativa d'aquesta iniciativa té un risc econòmic i de responsabilitats civils altíssim.

La proposta d'iniciació del Parc de la Natura, conegut de paraula en reunions mantingudes amb l'empresa promotora, suposa l'expropiació d'uns terrenys, la seva requalificació i posteriorment treure a concurs públic l'explotació del projecte de Parc de la Natura. És a dir que l'empresa promotora només pretén fer això: promoure que es faci el Parc de la Natura, però no assumir-ne la inversió i la gestió. Això suposa una intervenció urbanística irreversible sense tenir la certesa que el projecte, tal i com es planteja, s'acabi realitzant. En aquestes condicions és impensable que l'Ajuntament tiri endavant un projecte així. Ja no només per ideologia anticapitalista sinó, purament per seny, per no posar més en risc el bé comú dels berguedans. I més veient com han acabat —pèrdues milionàries, processos judicials— algunes de les accions urbanístiques on s'ha implicat directament l'Ajuntament de Berga.

3- La decisió està presa. Aquesta negativa, ferma, no tanca però les vies de comunicació amb l'empresa promotora. Mai ens negarem a parlar de les coses i en aquest sentit hi ha el compromís, per part de l'Equip de Govern de fer-hi una nova trobada, sobre el terreny.